Pressemeddelelse

Precio Fishbone overdrager Omnia Digital Workplace til Monterro i en handel til 168 millioner svenske kroner

Precio Fishbone AB (publ) ("Precio Fishbone") har meddelt, at virksomheden har overført omkring 80 procent af aktierne i Precio Fishbone Systems AB, inklusive Omnia Digital Workplace-produktet, til Monterro i en transaktion til en værdi af 168 millioner svenske kroner.

Den nye ejerkreds vil fortsætte sine forretninger i Danmark og der vil dermed ikke være nogen umiddelbare ændringer for de danske kunder.

Denne overdragelse markerer et skift i fokuset for Precio Fishbone, der nu vil rette opmærksomheden mod konsulentvirksomhed inden for Digital Journey-segmentet og deres egne SaaS-produkter, NGO Online og Kaskelot Online.

Monterro, en førende B2B-softwareinvestor i Norden, har længe støttet udviklingen af flere SaaS-virksomheder og vil nu erhverve omkring 80,1 procent af Omnia fra Precio Fishbone. Den resterende minoritetsandel på cirka 19,9 procent vil forblive hos Precio Fishbone.

Omnia Digital Workplace, der har været anerkendt internationalt som det førende SaaS-produkt til at skabe moderne digitale arbejdspladser, vil nu blive ført videre af Monterro med Jesper Alfonsson som leder.

Christer Johansson, CEO for Precio Fishbone, kommenterede: "Vi har identificeret Monterro som den ideelle partner til at videreføre Omnia Digital Workplace's succes og vækst på det internationale marked. Denne handel giver os mulighed for at fokusere vores ressourcer på vores konsulentvirksomhed og vores øvrige SaaS-produkter."

Transaktionen, forventes at være afsluttet den 15. december 2023, vil føre til, at Omnia ikke længere er en del af Precio Fishbones virksomhed, og Omnia vil ikke blive konsolideret i Precio Fishbones regnskaber fremadrettet.

For yderligere information:

Kontaktperson: Christer Johansson, CEO

Telefon: +46 73 - 078 80 40