Menneskelig kontakt gør robotten smartere

Robotic Process Automation (RPA) bruges primært til at strømline og fjerne gentagne manuelle opgaver. I princippet efterligner robotten menneskelige handlinger, og ved at integrere AI og maskinlæringsbaserede systemer, kan den også udføre mere avancerede opgaver. Men der er en grænse for, hvad meget den kan gøre alene. Derfor har mennesker nogle gange brug for at blive involveret i robottens processer. Her gennemgår vi forskellige scenarier og løsninger.

Den optimale automatisering passer sig selv uden menneskelig indgriben. Herved sparer du meget tid, undgår både at udføre kedelige monotone opgaver og de mange forskellige fejl, som folk kan begå. Men for at en robot kan blive selvkørende, skal alle procestrin gennemarbejdes, og alle hændelser og inputdata skal være kendt for robotten. Ved den mindste overraskelse og afvigelse stopper robotten, og har brug for hjælp til at komme videre. Med AI og selvlæringssystemer kan håndtering af afvigelser selvfølgelig også automatiseres. Det er selve pointen med selvlæringssystemer. Det kræver dog, at de nye situationer og problemer, som robotten kommer til at stå overfor, finder sted inden for en forudbestemt ramme, som består af forskellige typer problemer med mulige løsninger.

I dette blogindlæg fokuserer vi på RPA-baseret automatisering og gennemgår forskellige situationer, hvor en person evt. skal træde ind i automatiseringsprocessen, og hvilke løsninger, der er til dette. Da Precio Fishbone hovedsageligt bruger UiPaths platform i RPA -projekter, er det deres værktøjer og løsninger, som vi refererer til i vores løsningsforslag.

 

Human-in-the-loop giver din robot nye færdigheder

Det begreb som beskriver hvornår mennesker er involveret i automatisering eller robotprocesser kaldes: human-in-the-loop (HITL). HITL handler kort sagt om processer og løsninger, hvor menneske og maskine kommunikerer med hinanden. For eksempel kan det være en automatisering, der skal sættes på pause ved et bestemt procestrin, hvorefter et par menneskelige øjne kan kontrollere, at robottens beregning eller fortolkning af bestemte data eller et billede er korrekt. Det kan også være en situation, som robotten ikke forstår og derfor har brug for et skub i den rigtige retning.

I AI og selvlæringssystemer (Machine Learning, ML) er denne type HITL-proces en nødvendig og naturlig del af systemstrukturen. Systemerne kan ikke lære, hvis folk ikke retter deres forkerte design og fortolkninger. Gennem menneske-robot dialogen får AI/ ML -systemerne gradvist opbygget et bredere erfaringsgrundlag og data til at håndtere de forskellige situationer og afvigelser. På den måde bliver systemerne bedre til at udføre deres opgaver.

Selve RPA-teknologien indeholder ikke selvlærende algoritmer eller AI-baserede funktioner. Det er en teknologi, der stort set kun efterligner manuelle processer, men RPA kan integreres med AI og machine learning -systemer for at få robotten til at udføre mere avancerede opgaver. Ved at forbinde robotten til et AI-system tager det skridtet fra at efterligne gentagne opgaver til også at udføre vidensbaserede og analytiske opgaver. I praksis betyder det, at en RPA -robot kan udvikles fra en ordremodtager til en sælger (chatbot). UiPath har flere avancerede AI -løsninger, herunder Task and Process Mining, dokumentforståelse og chatbots. Læs mere om UiPaths AI-baserede løsninger og værktøjer her

 

Hvornår skal en person inddrages?

Der er mange forskellige anledninger, hvor HITL -processer er nødvendige. Men før vi gennemgår de mest almindelige typescenarier, er der behov for at inddrage overvåget og uovervåget automatisering.

En overvåget automatisering betyder, at robotten typisk køres på brugerens computer eller på en privat server og den skal startes manuelt af en person. En uovervåget automatisering kan derimod klare sig selv uden menneskelig indblanding og køres normalt på en lokal server eller i skyen. Den uovervågede robot startes f.eks. via planlagte arbejdsprocesser, under forskellige hændelsesprocesser i integrerede systemer eller via e -mail. Som udtrykket angiver, er HITL en given del i overvågede automatiseringer, men selv i uovervåget automatisering kan kommunikation mellem menneske og maskine være nødvendig.

Nogle af de mest almindelige situationer, hvor HITL er nødvendig i automatisering, er:

  • Når en uovervåget robot har brug for tilladelse eller visse oplysninger fra en person for at kunne starte en proces. Dette gøres ofte med kommandoer via e -mail.

  • At starte eller stoppe både overvågede og uovervågede robotter. For eksempel kan det være nødvendigt, at en robot sættes på pause eller stoppes manuelt midt i en proces, hvis robotten af ​​en eller anden grund fodres med forkerte inputdata, og dette ikke opdages af den automatiserede validering.

  • Når en automatisering kræver manuel godkendelse af forskellige procestrin, beregninger eller rapporter. For eksempel når fakturaer og betalinger over et bestemt beløb godkendes manuelt af en medarbejder med den rette myndighed.

  • Når en robot ikke genkender eller forstår visse data i ustrukturerede oplysninger, f.eks. Scannede fakturaer.

  • Når et system, som robotten har brug for adgang til, kræver multifaktor-godkendelse (MFA). Blandt andet er teknologien blevet udviklet til netop at blokere ondsindet maskinadgang, f.eks. hackerprogrammer, som også forhindrer venligtsindede robotter i at logge in.

  • Når en chatbot, f.eks. en kundeservicerobot, ikke forstår den anden part og har brug for hjælp til at fortolke en besked eller et spørgsmål.

 

UiPath Action Center gør det let at tale med robotten

Automatisering bygget på UiPaths RPA-platform kan blandt andet bruge UiPath Action Center til at skabe effektiv HITL-baseret kommunikation. Værktøjet håndterer alle kommunikationsbehov, hvor personer skal involveres i automatiseringsprocesserne, såsom afvigelser, godkendelser, start/stop og overvågning.

Med UiPath's Action Center og Document Understanding kan du f.eks. Bygge en RPA -løsning, der fortolker og udtrækker data fra scannede dokumenter og billeder. Når robotten sidder fast og ikke forstår visse data, sættes den specifikke proces på pause, og robotten opretter en sag, der afhængigt af problemets art sendes til en bestemt medarbejder. Det kan for eksempel handle om at få en maskinskrevet fakturatekst struktureret korrekt eller at få en håndskrevet tekst fortolket. Når medarbejderen svarer på anmodningen, genoptager robotten arbejdet og færdiggør processen baseret på medarbejderens instruktioner. Robotten behøver dog ikke at lægge alt arbejde i dvale, bare fordi den sidder fast i et dokument. Mens den venter på et svar, kan den i stedet gå videre til andre dokumenter i automatiseringen.

Med UiPath AI Center kan robotten også gennem maskinlæring trænes i at blive bedre til at fortolke og forstå scannede dokumenter eller billeder. Udover dokumentforståelse er der mange anvendelsesområder til dette. For eksempel forretnings- og trendanalyser, prognoser, kategorisering af emails, sproganalyse og afvigelsesstyring.

UiPath har også indbygget en løsning i sin platform for at integrere DRUID AI-chatbots med UiPath-baserede RPA-robotter. I praksis betyder det, at du kan lade en DRUID -chatbot tale med kunderne på webstedet, mens RPA-robotten henter oplysninger fra virksomhedens system og hjælper chatbotten i baggrunden. Chatbotten kan også fungere som en intern hjælper til at finde og hente oplysninger eller udføre avancerede beregninger for medarbejdere.

I fremtidige blogindlæg vil vi tale mere om AI, dokumentforståelse og chatbots i forskellige former for automatisering.

 

Lær mere om HITL, UiPath og RPA

Læs blogindlægget UiPath: Human-in-the-loop for at se et praktisk eksempel på, hvordan du opretter et HITL-feed til validering af udgifter, rejsefakturaer og håndskrevne signaturer. Hvis du vil vide mere om RPA, kan du deltage i vores webcast streamline og automatiser din virksomhed og downloade vores whitepaper Gør det nemmere for dine medarbejdere med Robotic Process Automation.

I blogindlægget RPA skaber hurtig mobilitet og forretningsmæssige fordele på kort tid, lærer du, hvordan du hurtigt opnår forretningsforbedringer og større fleksibilitet med RPA. Blogindlægget Sikre robotten i fem trin viser, hvordan du sikrer kvaliteten af ​​et RPA -projekt fra start til drift. Hvis du vil have nogle enkle tommelfingerregler, før du bygger din første robot, kan du læse blogindlægget Fire ting, du skal tænke på, inden du robotiserer.

Du kan også læse om, hvordan vores kunder har forbedret deres drift med RPA med korrekte fragtpriser som giver tid til andre ting med E-Bot hos Ekman og det svenske energibyrå skærper kvaliteten og sparer tid med sin virtuelle medarbejder.