Mere tid til udvikling og vækst med RPA

 

Prøv en robot i dag!

Automatisering forbedrer service og kvalitet til interne og eksterne kunder

Reducerer omkostninger ved at håndtere og overholde risici

Forbedrer medarbejdertilfredsheden ved at fjerne monotont arbejde

Kontakt os i dag

Robotic Process Automation, RPA

Med Robotic Process Automation, RPA, kan medarbejdernes monotone opgaver reduceres. Regelmæssige og gentagne opgaver kan automatiseres og strømlines markant og skabe overskud til mere værdiskabende opgaver for virksomheden. Robotten bliver den nye digitale medarbejder, som kan bruges til ensartede opgaver og processer, der normalt kræver, at medarbejderne er tilstede.

Automatisering med RPA giver mulighed for at lade en softwarerobot udføre de samme gentagne opgaver, som en person kan udføre med en computer. Robotten kan aktiveres manuelt eller arbejde fuldt automatisk helt uden interaktion med en almindelig medarbejder. Den kan f.eks. stå for at hente oplysninger fra ét system og lagre det i et andet system. Robotten kan også automatisere opgaver som f.eks. digital fortolkning, indlæsning af oplysninger fra fakturaer og holde styr på ansættelsesprocessen, når en medarbejder starter eller afslutter sin ansættelse.

Muligheder med automatisering

 

 • Repetitions- og regelbaserede arbejdsopgaver kan reduceres med op til 60 procent. Det giver plads til mere værdiskabende opgaver og betyder, at personalet ikke behøver at udføre monotont arbejde.
   
 • Du opnår øget kvalitet, fordi robotten nøjagtigt følger instruktionerne. Det fjerner risikoen for fejl på grund af stress eller nyt personale.
   
 • Automatisering styrker generel compliance og overholdelse af lovgivning. Robotten kan få tildelt opgaver til at udføre kontrol i overensstemmelse med love, regulativer og standarder.
   
 • Skalerbarhed og fleksibilitet. I perioder, hvor arbejdsbyrden øges, kan antallet af robotter let udvides, hvilket resulterer i reduceret pres på personalet.
   
 • Bedre kundeoplevelse. Robotic proces automation arbejder alle døgnets timer og kan reagere direkte på en forespørgsel eller et emne, som en administrator ellers normalt først skulle håndtere i løbet af almindelig kontortid dagen efter.

Vi hjælper dig på RPA rejsen

Implementering af RPA er som at starte en rejse. Mulighederne er næsten uendelige. Det drejer sig derfor om at finde en strategi og en vej, som passer til netop din organisation. Precio Fishbone har udviklet en metode, der betyder, at vi hjælper dig under hele Robotic Process Automation rejsen:

 • Workshops bidrager med viden til din organisation for at give indsigt i automatiseringsmulighederne. 
 • Identificering af de relevante processer, aktiviteter og dokumentation af disse.
 • Test konceptet. Vi programmerer en robot til at udføre de første automatiske processer.
 • Implementering af robotten og den automatiserede proces i den virkelige produktion.
 • Opret et Center for Excellence til support og vedligeholdelse, der inkluderer forretning, IT og os som leverandør.
 • Udvikling af strategier og langsigtede mål for automatisering.

Husk følgende, når du starter RPA rejsen:

 

 • Definer, hvad du vil opnå med RPA. Hvilke overordnede  succeskriterier har du?
 • Vær klar over, hvilke mål du ønsker at opnå, og hvordan du ser på de forretningsopgaver, hvor automatisering bliver en del af hverdagen.
 • Din organisation er ansvarlig for RPA, men IT skal involveres tidligt. De skal stå for platform, sikkerhed og kontinuitet.
 • Forbered dig tidligt på, hvordan den digitale arbejdsstyrke og robotterne skal styres.
 • Involvér medarbejderne. De er eksperter i deres opgaver. Hvilke muligheder ser de? Hvilke kedelige opgaver kan laves af en robot i fremtiden?
 • Få ledelsens opbakning til udvikling af en langsigtet strategi for Robotic Process Automation.

Precio Fishbone & UiPath - det åbenlyse valg

Precio Fishbone er certificeret UiPath partner, som gør det muligt at udvikle løsninger baseret på UiPath's software robotter. Forskningsfirmaet Forrester Group har de seneste to år udnævnt UiPath til markedsleder inden for RPA. Deres teknologi er på forkant på mange områder, bl.a. øget support og integration med AI.

Vores DNA består af viden om, hvordan man bygger effektive applikationer, der er skræddersyet til din organisations unikke behov. UiPaths teknologi er et værktøj, som gør, at vi kan nå endnu længere i arbejdet med din organisations digitalisering.

UiPath kombineret med Precio Fishbones viden om, hvordan du bygger effektive løsninger, giver umiddelbar værdi og løser komplekse processer effektivt og enkelt.

Kontakt os, så fortæller vi dig mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i gang med RPA.

Kontakt os

Udfyld formularen, så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.