Procesoptimering

Vi hjælper jer med at bruge digital teknologi til at forbedre jeres
eksisterende driftsprocesser og forretningsmodeller

Kontakt os

Eksperter i digital optimering

Procesoptimering og automatisering er oplagte elementer at kigge på i virksomhedens drift. Her ligger ofte et stort potentiale som både kan bidrage til at øge hastigheden og kvaliteten af de gentagende manuelle opgaver og samtidig kan man få frigjort ressourcer hos medarbejderne som får tid til mere værdiskabende aktiviteter.

I Precio Fishbone er vi eksperter i digital procesoptimering.  Vi hjælper jer med at bruge digital teknologi til at forbedre jeres eksisterende driftsprocesser og forretningsmodeller. Som virksomhed gennemgår i et forløb med fokus på automatisering af manuelle processer og effektivisering af arbejdsgange.

Målet er at minimere omkostningerne og maksimere ydeevne, produktivitet og effektivitet.

 

Styr på processerne

Automatisering af jeres dagligdags forretingsprocesser bidrager til at øge hastigheden og kvaliteten af de gentagende manuelle opgaver.

Øget arbejdsglæde

Erfaringerne viser, at engagementet og arbejdsglæden øges hos medarbejderne, når robotterne overtager de tunge gentagende processer.

Opnå hurtig gevinst

Målbare data og indsigt gør jer i stand til at optimere i forhold til forretningsvækst og kundeværdi.

Hvad er procesoptimering?

Store datamængder og komplicerede arbejdsgange er lig med begrænset synlighed og meget lidt fleksibilitet, når dine medarbejdere mangler overblik over kerneprocesserne. Og det bliver endnu værre, når de arbejder i siloer, eller forsinkes af forældede processer og træffer beslutninger baseret på mavefornemmelse i stedet for indsigt og data.

Der er derfor ofte hurtige gevinster forbundet med at genbesøge forretningens processer. I får lejlighed til at strømline jeres procedurer og at fjerne tunge manuelle arbejdsgange. Det giver både et bedre produkt og kan være med til at øge engagementet og arbejdsglæden hos medarbejderne, der nu kan overlevere de ikke-værdiskabende rutiner til digitale robotter.

Det handler både om at finde besparelserne ved de optimerede processer og at give medarbejderne mulighed for at bruge deres evner og tid på det, de er dygtige til og brænder for.

Vejen til succes

Software til procesoptimering er designet til at forbedre og maksimere forretningsdriften. Softwaren hjælper virksomheden med automatisering af processer gennem bl.a. workflow automation. Precio Fishbone er certificerede eksperter inden for:

Fokus på effektivisering af arbejdsprocesser er med til at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har fælles forståelse af data, som gør det muligt, hurtigt at tilrette aktiviteter baseret på en fælles indsigt omkring, hvordan processer skal forløbe og hvordan de skaber værdi.

Værd at huske

Procesoptimering handler om at forbedre kvalitet, effektivisere arbejdsgange og skabe rum til at medarbejderne kan bruge deres ressourcer på at skabe mere værdi for virksomheden.

Virksomhedens optimering af processerne er udgangspunktet for at skabe ny værdi med indførelsen af digitale robotter og software.

  1. Definer processerne der skal digitaliseres
  2. Analyser hvordan processerne skal forløbe
  3. Opsæt mål på processerne ift. relevante KPIer
  4. Skab en model for løbende forbedring og optimering.

Efterhånden som cyklussen for jeres procesoptimering kører, får medarbejderne målbare data og en indsigt, som gør dem i stand til at optimere i forhold til både forretningsvækst og kundeværdi.

 

Kontakt os

Vil du vide mere om vores Microsoft 365 løsninger og rådgivning, så kontakt os her