Kaskelot Online

– Det har aldrig været nemmere at administrerer valg

Kaskelot online er en cloud- baseret service til styring af bemanding, lokaler, materialer og udstyr til planlægning og udførelse af valg på en effektiv og sikker måde.

Et valg er en hjørnesten i vores demokratiske samfund. 

Planlægningsarbejdet for et valg og dets gennemførelse må ikke gå galt. Når et kommunalvalg, folketingsvalg eller valg til Europa Parlamentet finder sted, er det af allerstørste vigtighed, at kvalitet, kontrol og klarhed gennemsyrer logistikken og planlægningsarbejdet i forbindelse med ressourcer, faciliteter og udstyr. Dette arbejde gør Kaskelot Online både nemt og omkostningseffektivt. En lang række svenske kommuner bruger allerede Kaskelot Online i dag.

Effektiv administration af valg 

Kaskelot Online forenkler administrationen og projektledelsen på alle stadier for dem, der arbejder med valg. Desuden støtter det samspillet med eksterne frivillige ressourcer, "Poll Clerks", som vil arbejde med valg afholdelsen lokalt på forskellige valgsteder. Kaskelot Online gør det muligt for Poll Clerks at tilmelde sig valg arbejdet, samt for kommunen centralt at planlægge og allokere de disponible ressourcer til udpegede valgsteder. 

Hvordan virker systemet?

Kaskelot Online er en cloud tjenesten inklusiv IT-support, der muliggør minimal ressourcetræk for kommunen, både med hensyn til økonomi og personale. 
Precio Fishbone er ansvarlig for al løbende projektledelse, videreudvikling og support af systemet. Yderligere udvikling er drevet i samarbejde med en brugerforening, hvor de fleste kommuner er involveret.

I systemet kan du administrere: 

  • Person- og lokale register 
  • Bemanding  
  • Kurser 
  • Valgstruktur
  • Skabeloner og rapporter 
  • SMS og Mail- forsendelser 
  • Redigere eksterne webdele

Systemet består af 3 dele 

Et internt operationssystem baseret på basale behov for logistik planlægning som forberedelse til almindelige valg. Dette afsnit indeholder blandt andet registre over bygninger, lokaler, personer og støtteydelser til bemanding, administration og analyse.  

En offentligt hjemmeside som indeholder informationssider samt ansøgnings-og kontakt formularer til administration af Poll Clerks.

En intern del for Poll Clerks, hvor de kan logge ind og se deres tildelte valgkredse, og andre Poll Clerks de skal arbejde med. Med Poll Clerk delen har man også mulighed for at administrere kurser, og det foreslås, at man deltager, før man starter arbejdet.  

Sikker opbevaring og håndtering

Adgang til den respektive valg stations specifikke opgaver og ressourcer gør det nemmere at administrere og planlægge al logistik før, under og efter et valg. Alle relevante oplysninger håndteres i et enkelt system. 

Den klare og sikre styring vil også give dig mulighed for at gemme grundlæggende data til næste valg, hvilket gør det lettere for ændringer i personale.

  • Alt data opbevares i Microsofts Azure cloud-tjeneste. 
  • Alle data lagres i EU og lagres på tre fysiske steder på samme tid.