Som kvalitetsansvarlig følger du op og sikrer at de rigtige processer og værktøjer er på plads i organisationen. På den måde sikrer du at I får succes med jeres kvalitetsarbejde. Vi vil inspirere dig og hjælpe dig i din hverdag.

Som kvalitetsansvarlig er du involveret i mange af virksomhedens forskellige processer og du hjælper med at sikre kvalitet i mange forskellige dele af virksomheden. Du arbejder kontinuerligt med at supportere, følge op og lede din organisations kvalitetsarbejde gennem at synliggøre og formidle centrale processer, rutiner, retningslinjer og regler for at sikre virksomhedens drift på et højt kvalitativt niveau. Vi kan hjælpe dig med at finde det rigtige system til at understøtte dette arbejde på og gøre din dagligdag lettere og engagere hele organisationen i fokus på kvalitet.

Det vi kan tilbyde

Vi ønsker at give dig råd, støtte og viden om, hvordan du kan finde et effektivt kvalitetsstyringssystem og / eller document management system, der giver støtte til en moderne arbejdsgang og styring af ISO-relaterede kvalitetsstandarder.
Der er en række systemløsninger og platforme at vælge imellem.
Behov og it-miljøer varierer mellem organisationer og påvirker naturligvis. Det er klart, at det er vigtigt at sikre, hvad virksomheden ønsker at opnå med sit kvalitetsarbejde, hvilke kvalitetsmål man har og de værktøjer, der er nødvendige for at nå de fastsatte mål.
IT og forretning går hånd i hånd, og det er vigtigt, at disse to funktioner arbejder sammen og forstår hinandens forhold og behov. Vi ønsker at hjælpe dig ved at dele vores vision og viden på dette område.
Vores materiale, som du kan finde i vores vidensbank, omfatter vores syn på dokumenthåndtering og kvalitetsledelse. De kan downloades som dokumenter, eller man kan deltage i vores regelmæssige webinarer, hvor vi deler vores erfaringer, eksempler og råd om støttesystemer og procedurer for kvalitetssikring.
Som kvalitetschef er du ansvarlig for kvalitetsarbejdet i din virksomhed, via dit eget operationelle arbejde og gennem intern og ekstern revision, samt planlægning og opfølgning af de prioriterede aktiviteter. Dette skal sikre, at kvalitetskrav opfyldes i overensstemmelse med gældende ISO-standarder. Ofte er du ansvarlig for overvågning af processer og er centrum for eksterne revisioner og inspektioner. Du er ofte ansvarlig for at de rigtige værktøjer er på plads til at støtte og gennemføre et effektivt kvalitetsarbejde. En del af dette arbejde er, at tilgængeliggøre at de centrale processer og dokumenter nemt kan tilgås af organisationens brugere.
Omnia QMS er et kvalitetsledelsessystem, der gør det muligt at oprette, administrere og kommunikere forretningsprocesser klart og tydeligt på en visual måde, og som understøtter en struktureret dokumenthåndtering. Begge ting er afgørende for en vellykket opfyldelse af kvalitets- og miljø krav i henhold til ISO-standarder.

Information, som kan hjælpe dig