SharePoint 2013 Office 365

Visualiser jeres processer

Overvejer du et nyt kvalitetsledelsessystem som kan leve op til kravene fra ISO-standarderne? Vil du visualisere organisationens processer og hjælpe medarbejderne til at bruge dem i det daglige arbejde?
Så bør du se nærmere på vores produkt Omnia QMS, som sammen med Office 365 giver det perfekte udgangspunkt for organisationens arbejde med kvalitetsledelse og compliance.

Tag kontrollen

Omnia QMS hjælper på en enkel måde med at understøtte virksomhedens processer, samt koble dem sammen med personer, dokumenter, instruktioner og værktøjer. Produktet understøtter også håndtering af afvigelser, forbedringsforslag og risici, samt mulighed for at gennemføre arbejdsgange som overholder de definerede processer. Alt sammen med til at skabe den bedst mulige kvalitetsledelse i organisationen.

Omnia QMS - Take The Tour

Omnia QMS er en veldesignet løsning, som består af et færdig koncept og produkt for håndtering af skabeloner, intelligente funktioner og nemt tilgængelige værkstøjer for at lette det daglige arbejde med kvalitetsledelse.
Lad os vise dig hvad Omnia QMS kan. Se på vores film og få en fornemmelse for vores produkt og hvordan det kan effektivisere og forenkle dit arbejde med kvalitetshåndtering.

Skapa rätt struktur

Skab den rigtige struktur

Med Omnia QMS kan du implementere en distribueret og struktureret måde at visualisere organisationens processer for medarbejderne. Med hjælp af site templates kan du oprette nye proces sites, hvor proces ejere kan arbejde og vedligeholde processerne over tid. Her er også understøttelse for at proces ejere kan holde øje med afvigelser, risici og incidents, som er relateret til processerne.

Opret og publicer processer

Med Omnia QMS får proces ejere support for at publicere processer til resten af organisationen. Processerne kan oprettes i Omnia QMS eller baseres på allerede eksisterende procesbilleder. Når processerne er oprettet, kan man nemt tilføje yderligere information, dokumenter, opgaver og værktøjer for at gøre det nemt for medarbejderne at følge organisationens ønskede processer. Og selvfølgelig er det muligt at linke en processer med hinanden og opbygge et proces hierarki for at give et komplet overblik, over alle organisationens processer.

Aktiv brug af processerne

Medarbejderne kan nemt finde de processer, man gerne vil blive klogere på. Enten i en visuel processtruktur, et proces bibliotek med alle processer eller gennem at følge processer, så de findes i "Mine processer". Tilhørende rutiner, instruktioner, checklister og værktøjer kan publiceres som en del af processen for at sikre en ensartet arbejdsgang. Proces ejeren kan notificere medarbejderne om opdatering af en eller flere processer, samt bede om at medarbejderne kvitterer med en "læst og forstået" kvittering.

Forbedring af processer

I Omnia QMS findes der indbygget support for kontinuerligt at arbejde med forbedring af processer. Medarbejderne kan give feedback, registrere afvigelser og risici relateret til en proces. Proces ejere bliver notificeret når der kommer feedback og kan håndtere og planlægge opgaver med forbedringer, som skal oprettes og distribueres til andre personer. Det er også muligt at trække en rapport og alt feedback og de opgaver, som er blevet tildelt for løbende at kunne følge op.

Publicer Processer

Opret og publicer processer.
Visualiser nye processer eller brug eksisterende billeder
Procesbeskrivelser og relateret information.
Værktøj, links og formularer.
Håndtering af opgaver og aktiviteter.

Strukturer og workflows

Workflow til godkendelse.
Versionsstyring og historik.
Håndtering af review interval.
Struktureret procesoverblik.
Håndtering af feedback fra brugerne.

Simpelt og let tilgængeligt

Teamsite med kørbar proces.
Læst og forstået kvittering.
E-mail notifikation.
Formular til feedback.
Følg processer.

Incident håndtering og rapporter

Håndtering af feedback og forbedringer.
Håndtering af afvigelser og risici.
Information om kommende reviews.
Rapport over incidents og feedback.
Eksporter procesbeskrivelse til PDF.

Brugervenligt

Procesbibliotek.
Mine processer.
Notifikationspanel.
Personaliseret navigation.
Quick Search.

Administration

Administrationsportal.
Tilpas design, layout och top banner.
Site skabeloner.
Online hjælp.
Tillgang til produkt dokumentation.

Vil du have en demo?

Du er velkomment til at kontakte os for at få en tour rundt i Omnia QMS og se hvordan produktet sammen med Office 365 skaber det bedste fundament for at arbejde med kvalitetsledelse på en nem og brugervenlig måde.