Erfaring med kommunale vidensdelingsløsninger

Hillerød Kommune

“Vi har valgt Omnia intranet, da det lever op til mange af de ønsker og mål vi havde med et nyt intranet for Hillerød Kommune. Omnia giver mulighed for at skabe en dialog blandt medarbejderne og på tværs i organisationen mellem kommunens mange enheder. Vi har arbejdet med Precio Fishbone og Omnia fra april til september 2018. Som forventet, i sådan en proces, har der været udfordringer undervejs i forhold til at lære Omnia og SharePoint at kende, men vi klarede dem ved hjælp af et godt samarbejde og god dialog med Precio Fishbone.
Hilda, som vores nye intranet er døbt, er blevet godt modtaget. Mange har givet udtryk for, at det er et levende og brugervenligt intranet, og de er positive overfor de nye muligheder for dialog og samarbejde. Vi er stadig i en proces med at lære systemet at kende, men det er mit indtryk, at vores redaktører også har taget Omnia til sig, da det er nemt at redigere i.”

Citat: Ulla Iess Andersen, Projektleder & Kommunikationskonsulent, Hillerød Kommune

Precio Fishbone har etableret en digital arbejdsplads og nyt kommune intranet baseret på Office 365 og Omnia Intranet til Hillerød Kommune. Løsningen er målrettet kommunale behov og giver et fundament for bedre digitalt samarbejde og dialog i kommunen. Med Omnia giver vi kommuner en mulighed for at arbejde mobilt og at mindske afstanden mellem rådhuset og kommunens institutioner og får dermed nødvendig viden lettere ud til den enkelte medarbejder, som dermed bliver bedre til at servicere borgerne.

Omnia Kommunal

Omnia Kommunal

Omnia Kommunal er et kommune intranet og en digital arbejdsplads som er tilpasset særligt til vidensdeling i kommuner. Omnia Kommunal har særligt fokus på at skabe dialog på tværs i kommunen mellem alle typer af medarbejdere. Blandt andet ved at understøtte samarbejde mellem administrativt personale og dem som arbejder decentralt i fx ældreplejen eller skoleområdet. Omnia Kommunal understøtter også de mobile medarbejder, som kan tilgå den digitale arbejdsplads via telefon eller tablet. Samt en lang række andre områder, som du kan læse om nedenfor.

Oplev Omnia Kommunal

Omnia Kommunal bygger på vores standard løsning Omnia Intranet, som er evalueret som det bedste intranet produkt til Office 365 og SharePoint i verden. I den mest omfattende uvildige undersøgelse på markedet foretaget af Clearbox Consulting, er Omnia Intranet vurderet som den bedste løsning blandt de 34 førende produkter på markedet. Hvis du vil have en smagsprøve på funktioner i Omnia Intranet, så se vores intro film på denne side nedenfor.

Omnia Intranet

Omnia Intranet er en veldesignet løsning bestående af skabeloner, intelligente funktioner og brugervenlige værktøjer, som samlet set giver brugeren et færdigt koncept for hvordan man bedst muligt arbejder i Office 365 og SharePoint. Hele løsningen er tilpasset for at forenkle og effektivisere brugerens dagligdag, uanset om det er slutbrugeren, redaktøren eller administratoren.
Lad os tage dig med på en Omnia tour. Se på vores film og få en ide om hvordan Omnia kan forenkle din hverdag.

Kommunikation

Kommunikation målrettet til den enkelte medarbejder
Intern dialog omkring opgaver
Kommunikation mellem projektmedlemmerSamarbejde

Projekt samarbejde
Samarbejde i enheder og afdelinger
Samarbejde mellem rådhus og decentrale enheder
Dokumentsamarbejde
Samarbejde med eksterne

Medarbejdere

Telefonbog
Find kollega efter kompetence
Deltag i interne sociale netværk
Følg indhold
Personaliseret information
Dialog og chat

Brugervenligt

Intuitivt og nemt at gå til
God redaktør oplevelse, nemt at lære
Tilgang via mobil og tablet
Ekstern adgang

Struktur

Rettighedsstyret
Fleksibel struktur
Nem brug af metadata
Nemt at finde indhold med "hurtig søgning"

Værktøjer

Digitale arbejdsgange
Automatisering
Personlige produktivitetsværktøjer
Notifikationer
Nemt digitalt samarbejde for alle

Sikker implementering

Omnia Kommunal er mere end et produkt. Vi har en struktureret proces til implementering af løsningen, som tager hensyn til nogle af de særlige forhold som findes i kommuner. Såsom flere redaktører som skal uddannes, mangel på tid og interne ressourcer til projekt gennemførsel, lancering og ibrugtagning af medarbejderne m.m.
Kort sagt - vi tager jer i hånden og fører jer sikkert til en succesfuld implementering af jeres nye kommune intranet!

Enkelt och tydligt. Överallt.

Nemt og fleksibelt. Alle steder.

Omnia Intranet giver brugeren tilgang til relevant information, intelligente funktioner, kollegaer, dokumenter og samarbejdsrum - altid og alle steder. På mobilen, tablet eller PC. Omnia Intranet er en responsiv løsning som bygger på Office 365 og SharePoint Online.

Velkommen til Omnia

Et godt intranet skal opleves. Vi vil tage dig med ud på en kortere rejse, hvor du kan opleve og fornemme et rigtig godt intranet. Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor, så kontakter vi dig og fremviser en inspirerende demo.