Er du IT-ansvarlig, og vil du hjælpe din organisation med at få det rette værktøj for at øge kommunikationseffektiviteten, så kan vi støtte dig.

En IT-afdeling tager sig af mange løsninger i sin organisation. IT-platformen for intern kommunikation og samarbejde bliver en stadig vigtigere strategisk komponent. Det er vigtigt, at afdelingerne for IT og information/kommunikation har forståelse for hinanden, og at man i fællesskab kan tage sig af virksomhedens behov i intranetspørgsmålet. Tekniske, funktionelle og brugerrelaterede krav skal overvejes og klares for at skabe effektive og lettilgængelige værktøjer for slutbrugerne. Vi hjælper dig med, hvordan du kan tænke og agere for at skabe forudsætningerne for et vellykket resultat i din organisation.

Det kan vi tilbyde for at hjælpe dig 

Som IT-ansvarlig har du en central og vigtig rolle, og din opgave er at planlægge, styre, vejlede og beslutte om organisationens IT-infrastruktur, platforme og applikationer. Du er den, som lægger eller medvirker til at lægge den gældende IT-strategi, som skal give de rette forudsætninger for at opnå den bedst mulige IT-levering i forhold til virksomhedens behov og økonomi. Der er mange forskellige områder og behov inden for organisationen, som du er nødt til at arbejde med. 

Her vil vi hjælpe dig i det arbejde, som vedrører intranet og samarbejdsplatforme. IT-platformen for intern kommunikation og samarbejde bliver en stadig vigtigere strategisk komponent, og samarbejdet mellem virksomheden og IT er ved disse løsninger yderst centralt, for at den tekniske løsning og de faktiske virksomhedsbehov skal kunne mødes i en vellykket helhed. 

Vi vil støtte dig i din hverdag med at bidrage med erfaringer og tanker, som berører blandt andet valg af platform til intranet, samarbejde med virksomheden, intranetprodukter baseret på standarder samt andre kunders erfaringer fra intranetprojektet. Til højre finder du links til relevante oplysninger, som vi har fremstillet specifikt til dig, der arbejder med IT og informationsstyring- og samarbejdsløsninger.