Strategisk løsning til life science kunde

Precio Fishbone har leveret en strategisk Omnialøsning til en af Danmarks største life science koncerner. Løsningen kombinerer intranet og dokumenthåndtering til at understøtte team- og projektarbejde, og forbedrer den interne vidensdeling på tværs.

I februar 2020 blev Omnia valgt som løsningen til at understøtte et strategisk projekt hos en af landets største life science koncerner.  Formålet var at skabe en brugervenlig og let tilgængelig dokumenthåndtering, som understøttede og forbedrede eksisterende arbejdsgange. Samtidig skulle dokumenthåndtering og intranet være integreret med hinanden og bygget på kundens eksisterende Microsoft 365 platform. Valget faldt på Omnia pga. den intuitive brugergrænseflade og høje performance, som nogle af de vigtigste parametre. Derudover var Omnia et nærmest perfekt match i forhold til de øvrige krav, der var til projektet.

I november 2020 blev projektet afsluttet efter et efterår med løbende lancering af løsningen til de forskellige afdelinger, som tæller alt fra IT til investerings- og forskningsafdelingerne. Projektet blev leveret efter en fleksibel leverancemodel, hvor leverancerne blev rykket rundt flere gange for at imødekomme nye krav og prioriteter hos kunden. En proces som ikke har været uden udfordringer, men som I sidste ende lykkedes rigtig godt og med det ønskede resultat, som levede op til de forventninger og krav, som var til løsningen.

Christian Degn, som var projektleder på projektet udtaler: " Det har helt klart været et udfordrende forløb, for det blev hurtigt tydeligt at kundens brugere havde ekstremt høje forventninger; både til det endelige resultat, men i lige så høj grad til processen. Vi sad i lange perioder to mand onsite for at holde brugerne i hånden, og hjælpe dem med den nye løsning, så de ikke på noget tidspunkt var alene i forhold til at tage de nye måder at arbejde på til sig. Det var en stor tilfredsstillelse at kunne levere projektet til slut indenfor den aftalte tid og budget, og vi er rigtig stolte af løsningen. Vi leverede som en del af projektet en meget kompleks migrering af data, hvor alle dokumenter blev automatisk tagget med nye metadata undervejs i processen, samt integreret med Salesforce, og det gjorde vi uden at rykke ved den endelige deadline, selvom der selvfølgelig opstod flere ting, som skulle løses undervejs. Det kunne vi kun gøre, fordi vi havde et team af meget erfarne og dygtige konsulenter, som alle havde prøvet det før, ellers var det aldrig lykkedes."

Løsningen er baseret på Omnia hvilket betyder at dokumenthåndtering, intranet og Microsoft 365 er forbundet i én helhedsoplevelse, hvor brugerne har personlige dashboards, der skaber et overblik over de dokumenter, som er relevante for dem. Disse dashboards ligger side om side med nyheder fra ledelsen, vigtige interne oplsyninger, personalehåndbog og andet klassisk intranetindhold. Desuden bruges Yammer til at skabe mere liv, og være digital kulturbærer for hele organisationen.