SharePoint

Precio Fishbone er en af Nordens mest ansete og erfarne leverandører af løsninger baseret på SharePoint. Med over 13 års erfaring fra udvikling af informationshåndterings- og samarbejdsløsninger baseret på SharePoint har vi større indsigt og viden end de fleste, om hvordan man på bedste vis realiserer succesrige og værdiskabende løsninger ved hjælp af SharePoint. Vi gør det ved at kombinere forretningssans, korrekte analyser med teknisk ekspertise.

Sharepoint

Vores specialister udnytter SharePoints fulde potentiale

SharePoint giver udmærket overblik, adgang og kontrol over information, datakilder og applikationer. Det er vejen til en helhed, som letter og effektiviserer. SharePoint er i dag en etableret platform, som mange organisationer anvender i en eller anden form. Desværre er der dog få, som udnytter dens fulde kapacitet og potentiale. Precio Fishbone har specialister, som hjælper til at realisere intelligente løsninger, som får maksimale resultater ud af både eksisterende og kommende SharePoint-investeringer.

Precio Fishbones specialister finder du inden for følgende områder:

- Arkitekter
- Integratorer
- Udviklere
- Forretnings-/kravanalytiker
- Projektledere
- Testere

 

Vi bestræber os altid på at levere over det forventede

Precio Fishbone har i mange år finpudset både metodik og teknik for på bedste vis at tilpasse og forfine SharePoint og de løsninger, vi udvikler til vores kunders krævende processer og arbejdsgange. Vi bestræber os på at levere over det forventede i alle opgaver. Precio Fishbone er Guldpartner til Microsoft, og vi har opnået vores stærke position pga. af vores kraftige fokus på kontinuerlig kompetenceudvikling samt velgennemførte opgaver og gode kundereferencer. Dette er en vigtig konkurrencefordel for os som gavner vores kunder.

Vores SharePoint-løsninger og koncept

Precio Fishbone tilbyder en bred vifte af SharePoint-baserede løsninger til informationshåndtering og samarbejde. Vi skræddersyr SharePoint-løsninger efter specifikke kunders og virksomheds krav, men vi arbejder lige så meget med konceptbaserede løsninger, hvor vi drager fordel af alle vores tidligere erfaringer og bruger en pakke af strukturer, form, arbejdsgange og funktionalitet som grundlag.

Læs mere om vores pakkeløsninger her.

Intranet og samarbejdsløsninger, som forener og forbedrer

Målet med de intranet, vi bygger, er kort og godt at skabe et arbejdsværktøj til virksomheden. Intranet, som muliggør flere virksomhedsfordele, større udveksling af viden og effektivisering. Ikke opslagstavler men et sted, hvor virksomhedens brugere finder de relevante værktøjer, som der er brug for til det daglige arbejde. På den måde driver man trafik og forbedrer forudsætningerne for at kommunikere og formidle det, som er vigtigt at få ud i virksomheden. Precio Fishbone kan hjælpe til med helheden – fra indledende workshops og kravdefinering til at udvikle og senere administrere intranettet. Det kan handle om alt fra sociale intranet til avancerede og integrationsintensive intranet med koblinger til omkringliggende systemer. Eksempler på kunder som Precio Fishbone har hjulpet med SharePoint-baserede intranet er Swedish Match, Preem, Hyresgästföreningen, Botkyrka Kommune og Red Barnet.

Office 365 og SharePoint online

SharePoint er nu også moden som cloud-løsning. SharePoint Online er en del af Office 365, en abonnementstjeneste fra Microsoft, som hovedsageligt omfatter SharePoint Online, Exchange, Skype for Business, Office-pakken og Yammer. Der findes også forskellige O365-pakker, og vi hjælper jeg gerne med at finde den rette.

Dokumenthåndtering i sin enkleste eller mere avancerede form

Precio Fishbone tilbyder både enklere support til dokumenthåndtering og mere avanceret support som for eksempel kan være nødvendig for at understøtte lovbestemte krav. Vi har koncepter, som vi går ud fra, og som håndterer standardbehov. Eksempler på vores koncepter er grundlæggende dokumenthåndtering, ledelsessystemer, aftaleadministration og håndtering af bestyrelsesarbejde. Vi tilpasser også løsninger efter mere avancerede behov og forudsætninger. Vi har erfarne kravanalytikere, som er specialiseret i løsninger til dokumenthåndtering, og som har metadata som yndlingsstof. Support til dokumenthåndtering integreres ofte med samarbejdsløsninger, virksomhedssystemer eller intranet. Det stiller krav til viden om helheden, hvad angår informationsklassificering, søgning, informations- og dokumentstrukturer, arbejdsgange m.m. Precio Fishbone har arbejdet med dette siden 2001. Eksempler på kunder: WSP Sverige, Hyresgästföreningen, Ahlsell, Britisk Røde Kors.

Eksterne websteder og ekstranet

SharePoint er i dag et CMS-værktøj i fuld skala og kan håndtere de behov, som virksomheder og organisationer har, hvad angår eksternt web. Uanset om det handler om en offentlig webside eller et ekstranet, så er SharePoint en udmærket platform. En bredere udnyttelse af SharePoint kan også medføre omkostningsbesparelser, idet man undgår ekstra licenser til kompletterende CMS-værktøjer. Et sådant valg giver også mulighed for en ensartet infrastruktur, som medfører en enklere og mere omkostningseffektiv administration. Precio Fishbone har hjulpet flere kunder med at få mest muligt ud af eksisterende investeringer og implementeret intranet, ekstranet og eksternt web på en og samme SharePoint-platform. Eksempler på kunder er Botkyrka Kommune, Socialstyrelsen og Red Barnet.

Projektstyring og samarbejdssupport ud fra virksomhedens behov.

Precio Fishbone tilbyder pakkeløsninger, som gør det lettere for kunderne hurtigt og effektivt at komme i gang med den support, der er brug for til projektstyring og samarbejde. Vores løsninger og pakker opfylder forskellige behovsscenarier og forudsætninger – fra den enkleste samarbejdsflade med grundlæggende samarbejdsfunktioner, til projektstyring i fuld skala med support til processer og metoder, administration af mails, styring af arbejdsgange, integrationer med forskellige bagvedliggende systemer osv. Eksempler på kunder er

WSP Sverige, Britisk Røde Kors og Red Barnet.

Et eksempel på en interessant pakkeløsning til projektstyring er den vi har specialudviklet til ikke-statslig organisationer (NGO). Vi har tilpasset en SharePoint-løsning, som hjælper dem i arbejdet med at planlægge, gennemføre og følge op på globale og lokale hjælpeindsatser. I værktøjet finder man igen metodesupport, mail, processupport, budget-, prognose- og rapportstyring. 

Læs mere om denne pakke her.