Integration

Integration handler om at forfine, effektivisere og støtte forretningsprocesser med smarte og sikre integrationer mellem applikationer og systemer. Kort sagt: At få forskellige systemer til at tale sammen med hinanden, for at hverdagen skal være nemmere for brugeren og mere effektiv for forretningen. Precio Fishbone kombinerer teknisk høj kvalitet med vores evne til at sætte os ind i og forstå kundernes forretning. Det er på den måde, at vi opfylder vores løfte til kunderne, nemlig at levere fordele på højeste niveau

Integration

Integration – en naturlige løsning på nye udfordringer og krav

Kravene til og behovet for at få systemerne til at spille sammen og støtte hinanden er større end nogensinde. Mængden af data, applikationer og services stiger, ligesom kravene til en intuitiv og effektiv styring af funktioner og information. En naturlige løsning på denne udfordring er integration – gerne sammen med gennemtænkte brugerflader. Oftest handler integration ikke om at bygge noget nyt, men om at integrere noget, som er kendt, med noget andet, som også allerede er kendt.

Microsofts værktøjskasse er vores værktøjskasse

Precio har i mange år arbejdet med integrationsløsninger og var en af pionererne med BizTalk ved dens lancering i begyndelsen 0'erne. Vi har siden da haft en nær og stærk relation til Microsoft på integrationsområdet. I dag arbejder vi mere med Azure services i vores integrationsarbejde, da Azure har nogle gode værktøjer med bl.a. Logic Apps, API Management. Service Bus Messaging m.fl. Desuden bruger vi Microsoft Flow og Power Apps, som grænseflade når medarbejdere skal interagere med løsningerne.

Fra særlige ekspertindsatser til komplette integrationsplatforme

Vores opgaver inden for integration strækker sig fra enkelte ekspertindsatser i større projekter til integrering af hele løsninger for at skabe bedre helhedsoplevelser for vores kunder. Vores integrationskompetence er også en vigtig bestanddel af mange af de komplekse SharePoint og Office 365 løsninger, som vi udvikler. Ofte involverer disse løsninger integrationer med bagvedliggende systemer som fx ERP, Projekt og HR systemer.