Bedre digitalt samarbejde og dialog i Hillerød kommune

Precio Fishbone har etableret en digital arbejdsplads og nyt intranet, baseret på Office 365 og Omnia, til Hillerød Kommune. Løsningen er målrettet kommunale behov og udgør fundamentet for en bedre dialog på tværs af organisationen via nye digitale kommunikationskanaler

Hillerød Kommune som organisation 

Hillerød Kommune er en organisation med ca. 4.900 ansatte. I organisationen er de 400, som befinder sig på Hillerød Rådhus, resten er fordelt ud på kommunens decentrale institutioner. Hillerød Kommune er delt op i mange afdelinger, og det har derfor været en udfordring at kommunikere på tværs af organisationen. I en større organisation som Hillerød Kommune er et intranet et vigtigt element i at understøtte og hjælpe organisationen til at være en samarbejdende organisation. Målet med det ny eintranet var, at intranettet skulle gøre det muligt for personalet at kommunikere på tværs af organisationen, mellem forvaltninger og i egen afdeling - digitalt, simpelt og hurtigt.  

Derfor valgte Hillerød Kommune Omnia som digital platform 

Hillerød Kommune ville have et Intranet som hang bedre sammen med deres andre SharePoint samarbejdsrum. Førhen havde Hillerød Kommune udfordringer med at strukturere og organisere dokumenter, vejledninger og filer, hvilket gjorde det svært for medarbejderne at finde, hvad de skulle bruge. Ønsket var at få implementeret en ny digital arbejdsplads, som kunne hjælpe med at give struktur og samtidig få skabt bedre dialog på tværs af organisationen. For Hillerød handlede det om, at intranettet skulle have en simpel og sammenhængende struktur, og derfor faldt valget på Omnia: 

“Vi har valgt Omnia intranet, da det lever op til mange af de ønsker og mål, vi havde med et nyt intranet for Hillerød Kommune. Omnia giver mulighed for at skabe en dialog blandt medarbejderne på tværs i organisationen og mellem kommunens mange enheder", udtaler Ulla Iess Andersen, der er projektleder og kommunikationskonsulent i Hillerød Kommune. 

Med Omnia får Hillerød Kommune også mulighed for at arbejde sammen via mobilen og på den måde mindske afstanden mellem rådhuset og kommunens institutioner. Dermed kan medarbejdere i kommunen lettere dele viden med hinanden og hele tiden give den mest optimale service til deres borgere.

Samarbejdet mellem Hillerød Kommune og Precio Fishbone 

Den nye digitale arbejdsplads har gjort det nemmere for medarbejderne at navigere rundt og finde de dokumenter, de søger. En brugerundersøgelse Hillerød Kommune selv lavede, viste, at brugerne var meget tilfredse med deres nye digitale arbejdsplads. På baggrund af medarbejderundersøgelsen udtaler Ulla Iess Andersen: 

”Vi har arbejdet med Precio Fishbone og Omnia fra april til september 2018. Som forventet, i sådan en proces, har der været udfordringer undervejs i forhold til at lære Omnia og SharePoint at kende, men vi klarede dem ved hjælp af et godt samarbejde og god dialog med Precio Fishbone. Hilda, som vores nye intranet er døbt, er blevet godt modtaget. Mange har givet udtryk for, at det er et levende og brugervenligt intranet, og de er positive overfor de nye muligheder for dialog og samarbejde. Vi er stadig i en proces med at lære systemet at kende, men det er mit indtryk, at vores redaktører også har taget Omnia til sig, da det er nemt at redigere i.”

"Vores brugere er glade for Omnia" 

I forlængelse af samarbejdet med Hillerød Kommune har Precio Fishbone interviewet Christina Lyk Mogensen, intranetansvarlig i HIllerød Kommune, til at fortælle om samarbejdet. Klik på billedet nedenfor og se videoen.