Tornberget reducerer sine energiomkostninger ved hjælp af BI og AI

Det svenske kommunale ejendomsselskab Tornberget har implementeret et business intelligence-system (BI) som hjælper med at reducere energiforbruget og de relaterede omkostninger. BI-løsningen gør Tornberget i stand til effektivt at kontrollere, overvåge, analysere og minimere energiforbruget i sine bygninger og lokaler.

- Tornberget gør i øjeblikket, som mange andre ejere og administratorer af ejendomme, hvad de kan for at reducere energiforbruget, da prisen på elektricitet og energi er steget voldsomt. Ved at samle detaljerede data om historisk forbrug, energipriser og vejrdata kan du få en bedre forståelse af dine energiomkostninger, og hvad der kan gøres for at reducere dem. Den BI-løsning, vi har bygget for Tornberget, giver dem et hurtigt overblik over deres ejendommes historiske forbrug, der er knyttet til korrelerede priser, vejrforhold og prognoser. Løsningen hjælper virksomheden til bedre at forstå, hvad der driver omkostningerne, og hvordan de kan optimere deres energiforbrug og opvarmning," siger Clinton McCabe, Director of Data & Analytics hos Precio Fishbone.

Stigende energiomkostninger kræver konstant nye data

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB ejes af Haninge Kommune. Virksomheden bygger og administrerer en lang række ejendomme i kommunen, f.eks. skoler, plejehjem, parker, biblioteker, sportsfaciliteter, kontorer m.m. Deres samlede ejendomsportefølje omfatter ca. 300.000 kvadratmeter fordelt på ca. 250 bygninger og faciliteter, hvoraf de fleste er ejet af Tornberget.

Tidligere brugte Tornberget forskellige Excel-ark med relativt enkle analysemodeller til at samle og analysere energiforbruget i sine bygninger. De underliggende data blev indsamlet manuelt fra energileverandører og Tornbergets egne målesystemer. Arbejdet var tidskrævende, og løsningens skalerbarhed var relativt begrænset, ligesom muligheden for at lave prognoser var begrænset.

Tornberget havde brug for en bedre og dybere forståelse af energiforbruget og alle de interagerende parametre, der bestemmer de samlede energiomkostninger. De ønskede et lettilgængeligt system, der automatisk kunne indsamle data og give controllere, ejendomsadministratorer og andre beslutningstagere nye målinger, rapporter og indsigt, der kan bruges til handling. Med bedre viden kunne de derefter handle hurtigere for at optimere den planlagte opvarmning og gennemføre andre procesmæssige og tekniske forbedringer. Handlinger, der fører til lavere energiomkostninger.

- Vi mødtes med Tornberget i maj 2022 for at drøfte deres udfordringer, behov og ønsker. Efter nogle meget produktive workshops med virksomhedens nøglebrugere og beslutningstagere udviklede vi et forslag til en skalerbar, brugervenlig, omkostningseffektiv og cloudbaseret BI-platform. Den løsning, vi kom frem til at bygge, er primært baseret på Microsoft Azure og Power BI, forklarer Clinton og tilføjer:

- Valget af teknologi skyldes til dels Azures høje skalerbarhed, kompatibilitet, omkostningseffektivitet og nemme implementering af hybride cloud-løsninger. Power BI er en af de mest fleksible og kraftfulde BI-løsninger. Derudover er den meget nem at bruge. Hvis du kan Excel, har du ingen problemer med at håndtere Power BI.

Automatisk indsamling af friske data

Clinton og hans udviklingsteam begyndte at bygge løsningen i begyndelsen af juni. Den første version af Tornbergets BI-system til energiforbrug blev lanceret i slutningen af august. Løsningen henter data fra energileverandører (primært forsyningsselskaber) og Tornbergets ejendoms elmålere via energidataindsamleren Metry. Yderligere data, f.eks. vejrdata og andre relevante oplysninger om hver enkelt ejendom og facilitet, hentes fra leverandører af vejrdata og fra Tornbergets interne databaser.

De oplysninger, som Metry leverer, omfatter faktiske forbrugsdata fra både intelligente og analoge målere. Dataene omfatter også historiske uregelmæssigheder og alarmer, afhængigt af målertype og -model, samt metadata om måleren og den bygning, den er installeret i, f.eks. bygningsareal og målerplacering. Afhængigt af de intelligente måleres funktionalitet og de tjenester, som energileverandørerne leverer, er de fleste af de indsamlede forbrugsdata ikke mere end en time gamle. Tornbergets ambition er at have adgang til alle forbrugsdata på timebasis.

Derudover indsamler Metry priser og andre data fra Tornbergets energileverandører i overensstemmelse med selskabets abonnementsaftaler, herunder prisen på elektricitet pr. time, dag eller måned. I denne første version af BI-løsningen omfatter de oplysninger, som Metry leverer, el- og fjernvarmedata, men det kunne lige så godt være forbrugsdata, der er indsamlet fra vand-, køle- og gasmålere. Oplysningerne kan også omfatte data fra stort set alle typer sensorer, f.eks. temperatur-, varmepumpe- og solpanel-sensorer.

- Vi er i øjeblikket ved at inkludere data fra andre energikilder i applikationen, herunder solpaneler. Tornbergets mål er at have alle energi- og opvarmningssystemer tilgængelige i BI-løsningen", siger Clinton.